Články

Sportovní a pracovní  psychologie

What do biochemical processes in the body have to do with training or competition? We talk to coaches and coaches about the same thing, just with a different conceptual apparatus, and based on our measured values ​​and concepts, we can see and predict, tactical, not just guess and think. How? I will try to explain. Stress, emotions ... Thousands of...

There are a lot of sports theories. The practice is often other and relentless. The energy, time and often high money spent on athletes are missed by a targeted and desired effect. Not always, but the dynamic and mobile super player in training is different as in a fierce match, perhaps tired, inattentive - but you know it. "Wake up!"...

The questions are clear! Why didn't you finish? Why didn't you take it? Didn't you see him? Where did you pass it? You are blind? What's the matter with you? F**k You! and many others. The vast majority of coaches are aware of the role of stress on performance and concentration of attention. But does the deeper complexity and individuality...

Co mají biochemické procesy v těle společného s tréninkem nebo soutěžní hrou? Mluvíme s trenéry a kouči o tom samém, akorát s jiným pojmovým aparátem a na základě našich změřených hodnot a pojmů lze vidět a předvídat, taktizovat, ne jen tušit a domnívat se. Jak? Pokusím se vysvětlit. Stres, emoce....tisíce slov a teorií, ale pod povrch slov "musí...

Sportovních teorií je hodně. Praxe je však často dodlišná a je neúprosná. Energie, čas a mnohdy vysoké finance vynaložené na sportovce se míjí cíleným a žádaným účinkem. Ne vždy, ale ten dynamický a pohyblivý super hráč při tréninku je na ostrém zápase jiný, snad unavený, nepozorný...však to znáte. "Probuď se!" "Vstávej, hni p***elí!"... ozývá se...

Co mají biochemické procesy v těle společného s tréninkem nebo soutěžní hrou? Mluvíme s trenéry a kouči o tom samém, akorát s jiným pojmovým aparátem a na základě našich změřených hodnot a pojmů lze vidět a předvídat, taktizovat, ne jen tušit a domnívat se. Jak? Pokusím se vysvětlit. Stres, emoce....tisíce slov a teorií, ale pod povrch slov "musí...

Cesta k úspěchu je lemovaná neúspěchy. Nejdůležitější na cestě k úspěchu, je nebát se neúspěchu.

Naše online komplexní pracovní psychodiagnostika PsychometryOnline™ pro operátory a běžné administrativní a hospodářské pracovníky nejsou pouze dotazníky, ale 8 speciálních testů včetně grafických, výkonových a nonverbálních. Jedná se o profesionální standardizovanou digitální online baterii testů doplněnou o speciální doplňky, žádné barevné a...