W

psychologický slovník

W

WEBEROVO-FACHNERŮV ZÁKON - logaritmická závislost síly pocitu (E) od fyzikální intenzity podnětu (P) ': E - k log P -f c, kde k a c jsou konstanty určené daným senzoric- kým systémem. Tuto závislost odhalil nem. psycholog a fyziolog G. T. Fechner na základě Weberova zákona (- »Bouguer - Weberův zákon) a hypotézy o subjektivní rovnosti právě pozorovatelných rozdílů pocitů. Empirické výzkumy potvrzují danou závislost pouze pro střední pásmo rozsahu vnímaných velikostí podnětu. K W. - F. z. se obvykle dává do protikladu Stevens zákon, podle kterého má tato závislost stupňovitý, a ne logaritmický charakter.