Y

psychologický slovník

Y

YERKES-DODSONOVY ZÁKONY - stanovení závislosti kvality (produktivity) vykonávané činnosti od intenzity (úrovně) motivace. Podlá prvního Y. - D. z. se se zvyšováním intenzity motivace kvalita činnosti mění podle křivky zvonovitého tvaru: nejprve roste a po přechodu přes body nejúspěšnější činnosti postupně klesá. Úroveň motivace, při níž je činnost nejúspěšnější, se označuje jako optimum motivace. Druhý Y. - D. z. tvrdí, že čím je prováděna činnost pro subjekt složitější, tím nižší úroveň motivace je pro tuto činnost optimální. Tyto zákony stanovily r. 1908 amer. psychologové R. M. Yerkes a J. D. Dodson při zkoumání závislosti učení od intenzity posilování (elektrického šoku) u krys. Později se zákony potvrdily i při jiných druzích činnosti a motivace u zvířat i u lidí.