JAZ

Job After Zenith 

Práce pro sportovce po skončení kariéry - myslete na svou budoucnost a my Vám pomůžeme.

Sportovcům ještě před skončením jejich vrcholu kariéry asistovaně pomáháme s novým uplatněním. Jako nezisková organizace se specializujeme umožnit reálné uplatnění sportovcům po skončení jejich vrcholné kariéry na trhu práce, konkrétně v předjednaných společnostech a firmách, některým s dobrými dispozicemi zahájit podnikání. Sdružujeme širokou škálu firem, které by rády sportovce zaměstnaly? Náš proces jen v 6-ti krocích:  


1. ANALÝZA

Společně a důvěrně provedeme online z pohodlí Vašeho domova analýzu Vašich osobnostních i pracovních dispozic. Konkrétně pracovní diagnostikou změříme Vaše dispozice na co se hodíte, na co nikoliv, na čem a jak by bylo dobré pracovat, co změnit, co posílit, co Vám brání v úspěšném uplatnění. Celkem měříme 17 výstupních hodnot. Testy se provádí na PC s myší online v programu PsychometryOnline™. Pokud jste již absolvovali sportovní testy  Psychometry4sport™ , testy už absolvovat nemusíte, máte to již za sebou, vyfiltrujeme požadované pracovně diagnostické hodnoty ze sportovní psychometrie.

2. KONZULTACE S PSYCHOLOGEM

Rozebereme společně výsledky z měření pracovní diagnostiky, výstupní zpráva, 3 talentové ověřitelné passporty, které použijeme při vytvoření  Vašeho CV a MD a pro koncepci "Plánu osobnostního rozvoje a profesního uplatnění". V jasném časovém harmonogramu společně sestaví doškolovací strategie, kurzy a akce na podporu vybraných dispozic a techniky a kurzy naopak pro tlumení nežádoucích. Vše je koncipováno tak, aby Jste se co nejvíce přiblížil firmám, které na sportovce jako jste Vy čekají a mají o sportovce zájem. My jsme garantem těmto firmám, že těmito dispozicemi vládnete nebo se jim maximálně dokážete přiblížit.

3. SESTAVENÍ PROFESIOGRAMU A ČASOVÉ OSY 

V jasném časovém harmonogramu společně sestaví doškolovací strategie, vybrané aktivity jako kurzy a akce na podporu vybraných dispozic a techniky a kurzy naopak pro tlumení nežádoucích tendencí. Vše je koncipováno tak, aby Jste se co nejvíce přiblížil firmám, které na sportovce jako jste Vy čekají a mají o sportovce zájem. My jsme garantem těmto firmám, že těmito dispozicemi vládnete nebo se jim maximálně dokážete přiblížit. Koordinace s firmami, které sportovce požadují k výběru a koncipování kurzů a další edukativní přípravy.

4. PŘÍPRAVA NA PŘESTUP ZE SPORTU DO PRÁCE

Sportovec realizuje dle harmonogramu a profesiogramu jednotlivé aktivity a společně se každá jeho dokončená aktivita vyhodnocuje. 

5. VYHLEDÁVÁNÍ NEJVHODNĚŠÍ PRÁCE NEBO POMOC SE ZAHÁJENÍM PODNIKÁNÍ

Naše organizace aktivně komunikuje s partnery projektu, kteří mají zájem o sportovce a hledá  a komunikuje s dalšími subjekty se zájme  o Vás. Připravíme Vám nabídky, které společně vyhodnotíme a Vy si vyberete. přípravíme veškerou dokumentaci, smlouvy, zákonných povinností a formulářů pro přechod do nové práce.

6. VÁŠ START NOVÉ KARIÉRY

Při shodě mezi Vámi a zaměstnavatelem vám připravíme vstup nebo zahájení nové práce. Asistujeme Vám až do našeho konce a Vašeho začátku.