tr-Jak změnit afektovou zuřivost v kontrolovanou soutěžní bojovnost? Čeho si španělský klub všímá při ovlivňování formací? Když psychometrie pomáhá sportu.

11.06.2021

Co mají biochemické procesy v těle společného s tréninkem nebo soutěžní hrou? Mluvíme s trenéry a kouči o tom samém, akorát s jiným pojmovým aparátem a na základě našich změřených hodnot a pojmů lze vidět a předvídat, taktizovat, ne jen tušit a domnívat se. Jak? Pokusím se vysvětlit. Stres, emoce....tisíce slov a teorií, ale pod povrch slov "musí se", "je třeba", "ovládejte", " je vhodné" ...povrchní slova bez měřitelných a podložených faktů, obecná nic neříkající doporučení, jen nehmatatelná naděje na konci tunelu. Pokusím se otevřít poklop naučených frází a více vysvětlit jak stres u sportovců funguje, kde vzniká, jaké jsou jeho zákonitosti a co se dá ovlivnit a co ne. To vše v několika odstavcích. Máme okolo stovky hormonů. Jsme taková biochemická chodící laboratoř. Z hlediska vlivu na výkon sportovce nás zajímají ty, které mají stenický efekt, akci, sílu, napětí, můžeme jim říkat adrenalinové. Na druhou stranu jsou tu i hormony, které mají zklidňující, relaxační účinky na tělo i psychiku. Hormony jsou vylučovány do krevního řečiště a v tisícinách vteřiny přiváděny jako transmitery k receptorům na orgánech, k rukám, nohám ... Velikost receptoru a míra enzymů ovlivní míru odezvy, přeměnu na energii, akci. Receptory jsou geneticky dané, ty neovlivníme, míru a čas vyplavení hormonu do řečiště dokážeme ovlivňovat, množství enzymů, které přeměňují hormon na energii externě dokážeme ovlivnit rovněž. Přemíra stresových hormonů způsobuje zvýšenou až přemrštěnou emocionální reakci a ta je v přímé úměře k poklesu kognitivních (poznávacích a rozlišovacích) funkcí, jinými slovy rozum a vnímání slábne. Úkolem trenéra je zacházet s každým jedincem jako s individuální "biochemickou laboratoří" a dokázat využívat genetické danosti, která je měřitelná a predikovat a vhodně vyrovnávat poměr adrenalinových a astenických (relaxačních) hormonů tak, aby se zachovaly při dynamice hry i racionální a kognitivní funkce. Extra rychle běhající hráč po ploše bez souhry s ostatními a bez gólových výsledků je nám na nic. Tedy stimulování

hráčů trenéry k neustálému bojovému růstu bez zachování rozumových a funkcí a vnímání okolí a ostatních je o neustálém růstu výkonů ale bez výsledků na hru. Tak jsme si dobře zaběhali. O nastartování správného poměru mixu hormonů v řečišti rozhoduje velmi často samotné zahájení hry, nástup, zahájení boje, útoku. Pokud se to nezdaří, nebo v průběhu hry zvrátí, musí nastoupit hráči, kteří dokáží zrcadlově přenést a stimulovat ostatní spoluhráče, jinými slovy vybudit vyplavování druhu a poměru hormonů, které dokáží týmový hormonální mix v sestavě restartovat. Bez změřených hodnot každého hráče je zdrojem trenéra a kouče jen intuice a subjektivní pohled, který je občas zastřen náladovostí a předsudkům. Kdo se brání objektivním faktům, měřením, považuje se zřejmě za nadlidsky vyvoleného, který se nikdy nemýlí. Naštěstí je takových trenérů a koučů menšina. Nezůstávejte pozadu a poznejte hlouběji a předvídatelněji své hráče. Při zátěžových situacích hry hrají největší roli katecholaminové hormony v kombinaci s glukokortikoidy zajišťující správnou hladinu krevního cukru a zásobování nadměrně namáhaných orgánů, údů a mozku. Vyrovnanost poměru hormonů a zdrojů cukru hrají zásadní vliv. Z našich zkušeností již dlouhodobé přípravě, očekávání, i před samotným bojem, dochází u hráčů dlouhodobě k nadměrné spotřebě cukrů v krvi. Jeho eliminaci nevyřeší jednorázové dodání zvýšeného množství cukrů. Poměry lze řešit preventivně a dopředu psychickou seberegulací s efektem eliminace dlouhodobé ztráty glukózy. A to je pokrok u španělského klubu, který si tyto moderní nástroje uvědomuje, snaží se je měřit a ovlivňovat na úrovni mentální relaxace i stimulace daleko před zápasy. My jim rádi k tomu dodáváme psychometrická měření hráčů.

https://www.psychometry-online.com/psychometrie-pro-sport/