VIP  LICENSE

testujte na vašem webu  PsychometryOnline™


  Psychometry4sport™

Check4love™

  .

1.600,- Kč / 69 €

Cena za testy pro 2 osoby! Bonus: 1300 Kč zpět ve voucherech!

Profesionální partnerský test pro 2 osoby online. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kódy pro oba partnery do e-mailu pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát kompatibility s porovnáním 18 klíčových charakteristik s pozitivními, negativními výsledky nebo problematickými oblastmi k řešení pro partnery, do 24 hodin. Celkem 26 stran rozboru osobnosti obou partnerů, silné a slabé stránky, předpovědi a návrhy řešení problémových stavů.

2.990,- Kč / 135 €

Bonus: 1.100 Kč zpět ve voucherech!

Profesionální komplexní psychometrie osobnosti s cílem diagnostiky bilančního skóre rezistence vůči stresu. Hloubková bilanční diagnostika s testy a výkonovými měřeními. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: 17 změřených dispozičních veličin, bilanční skóre rezistence, nápravné techniky a řešení pro zvýšení skóre. Konzultace s psychologem online (20 min.) chat, tel., videohovor. Výsledky do 48 hodin, konzultace prioritní zařazení do 7 dnů od výsledků testů. Možnost anonymního testování. Celkem 14 stran rozboru osobnostních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení., to vše možno v 5-ti jazykových mutacích.

990,- Kč / 45 €

Bonus: 220 Kč zpět ve voucherech!Profesionální pracovní diagnostika online s certifikátem do CV. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát 6-ti nejlepších prcovních dispozic, výsledky s profesionálním certifikátem do CV do 2 hodin, možnost verifikace certifikátu zaměstnavatelem! Celkem 14 stran rozboru osobnosti a pracovních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení, triky.

3.990,- Kč / 180 €

Bonus: 1.800 Kč zpět ve voucherech!

Profesionální hloubková manažerská diagnostika online s mezinárodním certifikátem k CV. Hloubková testy a měření. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát 18-ti nejlepších prcovních dispozic, výsledky s mezinárodním certifikátem do CV do 48 hodin, možnost verifikace certifikátu zaměstnavatelem! Certifikát v 5-ti jazykových verzích. Celkem 15 stran rozboru osobnosti, pracovních a osobnostních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení.

14.900,- CZK / 620 €

Cena za testy pro 1 sportovce (2 měsíce)  Bonus: 2200 Kč zpět ve voucherech!

Profesionální sportovní komplexní výkonová a talentová psychometrie online. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail. Platnost 12 měsíců. Výstup z měření: výkonová a talentová křivka, certifikát 18-ti vybraných sportovních dispozic. Možnost verifikace certifikátu koučem! Celkem 14 stran rozboru osobnosti a výkonových dispozic, silné a slabé stránky, doporučení, triky. Možnost výstupu certifikátu i zprávy v 5-ti jazycích.

Výsledky lze konzultovat online s psychologem prostřednictvím chatu / Skypu v rozsahu 15/30/60 min (další placená služba). Podpora zdarma. Profesionální psychologická baterie 140 otázek, 5 výkonových neurotestů. Instruktážní video před testováním. Každá úloha má instruktážní gif včetně možností procvičování. Časovač odpočítávání před spuštěním testů. Funguje pouze na PC nebo NTB s myší v běžných prohlížečích (Chrome, Opera, Mozzila-Firefox), není nutná instalace, okamžité spuštění.

Zakupte si licenci profesionálního online psychometrického testování PsychometryOnline™ nebo Psychometry4sport™ s automatickým online generováním výstupních hodnocení ve formátu PDF zasílaných přímo na e-mail zákazníka nebo náboráře. Vhodné také jako bezplatná promo služba pro návštěvníky vašich webových stránek nebo portálu, jako podklad pro poradenství, školení, cvičení, koučování, práci s klientem apod. Mezinárodní licence od 5 tisíc otestovaných osob ročně), 5 jazykových verzí.

Nabídka novinky - licencovaná sportovní psychometrie pro profesionální sporty Psychometry4sport™ (fotbal, basketbal, házená, futsal ...atd.)

Rádi bychom vás oficiálně informovali o novém produktu, kdy nabízíme licenci profesionální sportovní psychometrie online pro sportovce míčových sportů. Budeme vás informovat o algoritmu postupu a po získání podrobných informací od zákazníka vám rádi vypracujeme individuální finanční nabídku.

Informace o licenci:

- Licence je vždy zpracována s výhradními právy pro konkrétní jazykovou verzi celosvětově nebo pro vybranou zemi (země).

- Licence je poskytována na sportovní psychometrický software Psychometry4sport™ pro testování, vyhodnocení, generování závěrečné zprávy a vytvoření 3 osobních a pracovních pasů a 1 speciálního širokospektrálního sportovního pasu s možností online ověření.

- Sportovní profesní pas je rozdělen do 3 skupin: 1. výkonnostní parametry sportovce (6-8 hodnot); 2. rizikové parametry sportovce (6-8 hodnot); 3. autorelaxace a psychické dispozice sportovce (6-8 hodnot). Celkem 18-24 výstupních metrických a souhrnných hodnot sportovce v modulu Sport.

- Exkluzivita je sjednána formou licenční smlouvy na několik let. Prodloužení je možné vždy o dalších 5 let.

- Software funguje na samostatném serveru pro zákazníka od naší společnosti. Nejedná se o nákup SW, pouze o výhradní práva k jeho užívání v omezeném rozsahu a po stanovenou dobu. Je právně i funkčně oddělen od jiných či obdobných serverů provozovaných provozovatelem tak, aby nedocházelo k propojování jejich dat a procesů.

- SW bude upraven dle požadavků zadavatele (příloha č. 1) a ve vybrané jazykové verzi pro zkušební testování v rámci 3 měsíců úprava testů, algoritmů a generovaných výstupů, včetně exotických jazyků (hindština, arabština,...). Vzhled, názvy a loga budou upraveny dle přání zákazníka, dodavatel SW nebude zpočátku viditelný.

- Licence nastavuje maximální počet testů za rok pro zvolený jazyk nebo zemi (země). Cena za licenci závisí na rozsahu exkluzivity a počtu testů.

- Licence zahrnuje samostatně upravený a vyvinutý software PsychometryOnline - sportovní modul pro zákazníky, dlouholetý nepřetržitý provoz a aktualizace na serverech poskytovaných naší společností, šifrování, přístupový režim, servis hardwaru a softwaru. Přístup k testům sportovců a adresování vygenerovaných a odeslaných výstupních zpráv a certifikátů je výhradní odpovědností zákazníka, včetně povinnosti aplikovat GDPR. Dodavatel jako provozovatel softwaru vymáhá souhlas GDPR pro každého sportovce výhradně a pouze pro proces testování a naše společnost nemá právo a nesmí předávat údaje třetím osobám jiným než zákazníkovi. Za další šíření údajů se souhlasem testovaného sportovce odpovídá zákazník.

- Pro každou licenci požadujeme proškolení všech příslušných funkcionářů a subjektů, které s testy přicházejí do styku, aby správně pochopili a sjednotili standardizaci chápání pojmů a definic výstupů sportovce a možnosti maximálního praktického využití získaných informací. S implementací této standardizace do skautských listů můžeme pomoci i nad rámec smlouvy. (Vaše role po školení v naší centrále)

- Součástí licence jsou také samostatné krátké výkonnostní testy pro průběžné testování sportovců mnohokrát ročně přímo na tréninkovém hřišti "bez", "před" a "po" fyzické a psychické zátěži z tréninku, včetně pravidelných a důsledných záznamů + napojení na měření fyziologických hodnot (krevní tlak, puls). Pravidelné testování výkonnosti (zátěž 12/25 min.) 1-2krát měsíčně, extrémní testování po maximální nepřetržité fyzické aktivitě (45/60 min.) dvakrát ročně. Definice "zátěže" a "extrémní zátěže" budou uvedeny v licenční smlouvě, stejně jako další terminologie a definice pro snadnou orientaci trenérů a cvičitelů. Výsledky poskytují trvalý přehled o průměru, maximech a poklesech výkonnosti sportovce s možností predikce a limitů ve vztahu k dalším naměřeným hodnotám.

- V úvahu připadá i možná spolupráce, kdy při vybraných nadlimitních hodnotách je vhodné se sportovcem relaxačně a seberelaxačně spolupracovat i v době jeho osobního volna. K tomu slouží konzultace při výběru dodavatelů takových služeb, stanovení kritérií úspěšnosti a kvality poskytovaných služeb apod. Dodavatel SW licence přímo nedodává plnění těchto služeb. (Vaše úloha spočívá ve vyhledání a spoluhodnocení dodavatele).