KONTAKT

ADAT PIONEER, z.s., organizacja non-profit, PsychometryOnline ™

Siedzenie: Hrnčířská 1305/2, 405 02 Děčín, Česká republika

Sale konferencyjne: World Trade Center, Ammonstraße 74, 01067 Dresden, Deutschland

Zarejestrowany w Sądzie Regionalnym w Ústí nad Labem, zn.p. L 7963

NI: 22756311