P S Y C H O L O G

AMBULANTNÍ  I  ONLINE  PORADNA  PRO  OBJEDNANÉ

1.600,- Kč 

Cena za testy pro 2 osoby! Bonus: 1300 Kč zpět ve voucherech!


Profesionální partnerský test pro 2 osoby online. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kódy pro oba partnery do na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát kompatibility s porovnáním 18 klíčových charakteristik s pozitivními, negativními výsledky nebo problematickými oblastmi k řešení pro partnery, do 24 hodin. Celkem 26 stran rozboru osobnosti obou partnerů, silné a slabé stránky, předpovědi a návrhy řešení problémových stavů.

2.990,- Kč 

Bonus: 1.100 Kč zpět ve voucherech!


Profesionální komplexní psychometrie osobnosti s cílem diagnostiky bilančního skóre rezistence vůči stresu. Hloubková bilanční diagnostika s testy a výkonovými měřeními. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: 17 změřených dispozičních veličin, bilanční skóre rezistence, nápravné techniky a řešení pro zvýšení skóre. Konzultace s psychologem online (20 min.) chat, tel., videohovor. Výsledky do 48 hodin, konzultace prioritní zařazení do 7 dnů od výsledků testů. Možnost anonymního testování. Celkem 14 stran rozboru osobnostních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení., to vše možno v 5-ti jazykových mutacích.

3.990,- Kč 

Bonus: 1.800 Kč zpět ve voucherech!
Profesionální manažerská diagnostika online s mezinárodním certifikátem k CV. Hloubková testy a měření. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát 18-ti nejlepších prcovních dispozic, výsledky s mezinárodním certifikátem do CV do 48 hodin, možnost verifikace certifikátu zaměstnavatelem! Certifikát v 5-ti jazykových verzích. Celkem 15 stran rozboru osobnosti, pracovních a osobnostních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení.

990,- Kč 

Bonus: 220 Kč zpět ve voucherech!


Profesionální pracovní diagnostika online s certifikátem do CV. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát 6-ti nejlepších prcovních dispozic, výsledky s profesionálním certifikátem do CV do 2 hodin, možnost verifikace certifikátu zaměstnavatelem! Celkem 14 stran rozboru osobnosti a pracovních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení, triky.

14.900,- Kč

Cena za testy pro 1 sportovce na 12 měsíců! Bonus: 2200 Kč zpět ve voucherech!               

Profesionální sportovní komplexní výkonová a talentová psychometrie online. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail. Platnost 12 měsíců. Výstup z měření: výkonová a talentová křivka, certifikát 18-ti vybraných sportovních dispozic. Možnost verifikace certifikátu koučem! Celkem 14 stran rozboru osobnosti a výkonových dispozic, silné a slabé stránky, doporučení, triky. Možnost výstupu certifikátu i zprávy v 5-ti jazycích.

Výsledky lze konzultovat online s psychologem prostřednictvím chatu / Skypu v rozsahu 15/30/60 min (další placená služba). Podpora zdarma. Profesionální psychologická baterie 140 otázek, 5 výkonových neurotestů. Instruktážní video před testováním. Každá úloha má instruktážní gif včetně možností procvičování. Časovač odpočítávání před spuštěním testů. Funguje pouze na PC nebo NTB s myší v běžných prohlížečích (Chrome, Opera, Mozzila-Firefox), není nutná instalace, okamžité spuštění.

       Psychologická ambulatní          poradna

NEŽ NÁS NAVŠTÍVÍTE, OTESTUJETE SE ONLINE.

Naše online komplexní  psychodiagnostika DeePsychometryOnline™ zahrnuje jak standardní baterii online testů (bilanční psychodiagnostika) doplněnou o speciální sebeprojekční, grafické a grafologické testy. Celkem 11 testů. Tyto testy jsou zaměřeny na měření ososbnostních dovedností a schopností. Budeme hodnotit nasazení; vytrvalost; jak rychle dokážete reagovat a jak často děláte opakovaně chyby; jak dokážete nenásilně přesvědčit a získat ostatní pro svůj nápad nebo máte tendenci se agresivně prosazovat v okolí; dokážete zvládat či eskalovat konflikty a krize; do jaké míry jste odolný vůči stresu a kde jsou jeho hranice zvládání sebe sama a svého okolí; kolik máte vůle a sebekontroly a umíte se sebevzdělávat; umíte být konstruktivně týmový nebo despotický; jste motivujícím pánem slova nebo sebestředným despotou; jaké máte závislosti nebo jste jimi ohrožen(a) nakolik dokážete být prospěšný(á) pro vaši rodinu či vztah ... a mnoho dalších výstupů, hodnocení a predikcí, které jsou výsledkem několika desítek let praxe s mnoha tisíci klienty. Zjistíme pro Vás a pro efektivní konzultaci komplexní scan Vašich dispozic, kritických uzlů a předpokladů pro jejich řešení.

JAK SE TESTY PROVÁDĚJÍ?

Testy lze provádět na PC nebo NTB pomocí myši. Není nutná instalace ani stahování programů či aplikací. Doba trvání testů je přibližně 120 minut, je individuální. Po dokončení některého z testů v sérii může testující práci přerušit a zbývající testy dokončit po opětovném přihlášení v jinou dobu nebo v jiný den. Závěrečná zpráva REPORT je předán klientovi při osobní konzultaci.

Testy se provádí před konzultací. Platba převodem předem nebo hotově.


A jakého výsledku dosáhnete? Podívejte se na příklad přehledné hodnotící zprávy:

Jaké testy absolvujete online před poradenstvím ze svého domova?

DeepPsychometryOnline 

Používáme vlastní profsionální testy DeepPsychometryOnline.


Mimořádně specifickým typem testování je DeepPsychometryOnline™ (DPO). Zahrnují jak standardní baterii online testů (profesní psychodiagnostika) doplněnou o speciální sebeprojekční, grafické a grafologické testy. Celkem 11 testů. Tyto testy jsou zaměřeny na měření dovedností a schopností. Budeme hodnotit 

 • akční nasazení; 
 • vytrvalost; 
 • jak rychle dokáže reagovat a jak často děláte chyby; 
 • jak dokážete nenásilně přesvědčit a získat ostatní pro svůj nápad či nabídku nebo máte tendenci se agresivně prosazovat v okolí; 
 • dokážete zvládat či eskalovat konflikty a krize; 
 • do jaké míry jste odolný vůči stresu a kde jsou jeho hranice zvládání sebe sama a svého okolí; 
 • kolik máte vůle a sebekontroly a umíte se sebevzdělávat; 
 • umíte být konstruktivně týmový nebo despotický; 
 • jste motivujícím pánem slova nebo sebestředným despotou; 
 • jaké máte závislosti nebo jste jimi ohrožen; 
 • nakolik dokáže být prospěšný pro vaše okolí 
 • ... a mnoho dalších výstupů, hodnocení a predikcí, které jsou výsledkem několika desítek let zahraniční praxe, mnoha tisíc klientů. 

Testy DeepPsychometryOnline™ hledají souhrnné synergické shody z různých testových proměnných, aby našly kritický bod "zlomové vlny" se skokovým dopadem na psychiku osobnosti a vlivem na chování testovaného, sociální prostředí a rozhodování v budoucích situacích. Tento bod zlomu má charakter pozitivního skrytého potenciálu nebo naopak skryté potřeby destruktivního chování a jednání jak ve v práci, tak v rodině a jejím sociálním prostředí. Testy tento bod zlomu zjišťují a odhadují, v jaké fázi se testovaná osoba nachází před svým zlomem, který má za následek náhlé, skokové změny pro ni samotnou i její okolí. Testovaná osoba je sama překvapena výsledky v řadě výstupů a fascinována nalezenou fází blížící se k jejímu bodu zlomu s předpovězenými alternativami vývoje. V mnoha případech dochází při dostatečné motivaci a vůli k rychlé změně stavu, pocitů díky společnému přehodnocení hodnot, chování a jednání.

Pokud je nalezen pozitivní bod obratu skrytého potenciálu, dochází k výrazné akceleraci pozitivního úspěchu v chování, jednání a rozhodování a psychologických dopadů změn vůči sobě, okolí, společnosti, rodině a ke změně kvality a produktivity života. 


+ dovednosti vyjednávání a komunikace

+ vůdčí dovednosti

+ motivační dovednosti

+ systematické a organizační dovednosti

+ schopnost řešit krizové situace a odolávat stresu

+ emoční inteligence pro úspěch ve vztazích

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem..