Psychometry4sport

PRO SPORTOVCE, KOUČE, TRENÉRY, KLUBY

Licencovaná sportovní psychometrie pro profesionální míčové sporty BallSports (fotbal,basketbal, házená, futsal)Psychometry4sport™ 

CO JSOU  PROFESIONÁLNÍ TESTY PRO SPORTOVCE?

Informace k licenci:

 • Licence se zpracovává vždy s exkluzivními právy na 10 let pro konkrétní jazykovou mutaci celosvětově, nebo pro vybranou zemi(ě). Připadala by v úvahu i globální sportovní licence bez ohledu na jazyk, avšak takového strategického objednavatele ze Španělska nepředpokládáme.
 • Licence je poskytována na sportovní psychometrický software PsychometryOnline k testování, vyhodnocení, generování výsledné zprávy a vytvoření 3 osobnostních a pracovních pasportů a jednoho speciálního široce spektrálního sportovního passportu s možností online ověřování.
 • Sportovní profesionální passport je členěn do 3 skupin: 1. výkonnostní parametry atleta (6 hodnot); 2. rizikové parametry atleta(6 hodnot); 3. autorelaxační a mentální dispozice atleta (6 hodnot). Celkem 18 výstupních metrických a agregovaných hodnot atleta v modulu BallSports.
 • Exkluzivita se sjednává formou licenční smlouvy na 10 let. Prodloužení možné vždy o dalších 5 let.
 • Software pracuje na samostatně vyčleněném serveru pro zákazníka u naší firmy. Nejedná se o zakoupení SW, pouze o výhradní práva jeho užívání ve vymezeném rozsahu a po stanovenou dobu. Je právně i funkčně oddělen od jiných nebo podobných provozovaných serverů provozovatelem a to tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému propojování dat a procesů.
 • Software bude uzpůsobený dle požadavků objednavatele (příloha č. 1) a ve zvolené jazykové mutaci ke zkušebnímu testování do 3 měsíců, v případě požadavku na jazykovou mutaci jinou, než standardně uvedenou v příloze č. 1, nutno dopočítat další 3 měsíce navíc na jazykovou adjustaci testů algoritmů a generovaných výstupů, včetně exotických jazyků (hindština, arabština,...). Vzhled, názvy a loga budou upraveny dle přání zákazníka, dodavatel SW nebude prvotně viditelný.
 • V licenci je nastaven počet maximálních testování ročně pro zvolený jazyk nebo zemi(ě). Od rozsahu exkluzivity a počtu testování se odvíjí cena za licenci.
 • Licence zahrnuje samostatně upravený a vyvinutý software PsychometryOnline™ - modul BallsSports pro objednavatele, 10 let stálý provoz a aktualizace na serverech zajištěných naší firmou, šifrování, režimový přístup, servis hardware a software. Přístupy k testům atletů a adresování vygenerovaných a zasílaných výstupních zpráv a certifikátů je výhradně v pravomoci zákazníka včetně povinnosti aplikace GDPR. Dodavatel jako provozovatel software si vynucuje u každého atleta souhlas s GDPR výlučně a jen pro proces testování a naše firma nemá právo a nesmí data postoupit jiným třetím osobám, než je osoba objednavatele. Za další redistribuci si zodpovídá zákazník po souhlasu testovaného atleta.
 • Ke každé licenci požadujeme proškolení všech dotčených funkcionářů a subjektů, které s testy přijdou do styku ke správnému pochopení a sjednocení standardizace chápaní pojmů a definic výstupů sportovce a o možnostech maximálního praktického vytěžení získaných informací. Můžeme pomoci nad rámec smlouvy i s implementací této standardizace do tréninkových listů. (Vaše úloha po proškolení u nás v centrále)
 • Součástí licence jsou i NEPOVINNÉ samostatné krátké výkonnostní testy pro průběžné testování atletů mnohokrát ročně přímo u tréninkového hřiště a to "bez", "před" a "po" fyzických a psychických zátěžích z tréninků včetně pravidelné a důsledné evidence + propojení na měření fyziologických hodnot (krevní tlak, puls). Pravidelné výkonnostní testování (12/25 min. zátěže) 1-2x měsíčně, extrémní test po maximálním nepřetržitém fyzické zatížení (45/60 min.) 2 x ročně. Definice "zatížení" a "extrémní zatížení" budou specifikovány v licenční smlouvě jakož i ostatní názvosloví a definici pro snadnou orientaci trenérů a koučů. Výsledky dávají trvalý výkonnostní přehled o průměru, maximech i propadech výkonů atleta s možností predikce a mezních hranic v návaznosti na další změřené hodnoty.
 • Na zvážení je případná spolupráce, kde při vybraných nadlimitních hodnotách je vhodné s atletem relaxačně a autorelaxačně spolupracovat i v době jeho osobního volna. K tomu konzultačně pomáháme s výběrem dodavatelů takových služeb, nastavení kritérií úspěšnosti a kvality dodávaných služeb apod. Dodavatel SW licence přímo výkon těchto služeb nedodává. (Vaše úloha vyhledávání a spoluhodnocení dovatele).

Použitý psychometrický software:

Psychometry4sport™ - modul BallSports - multilinguální komplexní online pro HR, trenéry, kouče a CEO manažery, program k testování psychických a výkonnostních dispozic atletů v profesionálních míčových sportech. Program byl vytvořen mezinárodním týmem neziskové organizace pod vedením odborného garanta s praxí 31 let psychologa s mezinárodními zkušenostmi včetně praxe z testování pracovníků střediska letového provozu. Při vývoji software testování byly použity jako nosné markerové mezinárodní standardizované testy s maximální validitou v těchto poměrech: 20% dotazníkového charakteru, 60% výkonnostní testy, 20% autoprojekční grafické testy (u psychosonických testů DPT 30% autoprojekční grafické testy + 10% grafologické testy). Validita: u mezinárodních testů 98,73%, u pomocných dotazníkových testů 87,56%. Reliabilita: u testových baterií a agregovaných výstupů 88,89%. Reliabilita je zajištěna vícefaktorouvou agregací v průměru o 6-8 faktorech.


JAK JSOU TESTY PROVÁDĚNY?

Testy lze provést ze smartphonu ve vertikálním formátu a přiměřeným zoomem na displeji nebo pohodlně na PC nebo NTB s myší. Není nutná žádná instalace a stahování programů a aplikací. Trvání testů přibližně 70 až 90 minut, je to individuální. Po dokončení kteréhokoliv z testů v řadě může testovaný pracovník práci přerušit a zbývající testy dokončit po opětovném přihlášení v jiném čase nebo jiném dni. Výsledná zpráva REPORT po dokončení všech testů je zaslána offline objednavateli zpravidla do druhého dne od dokončení a ještě před tím prochází zodpovědnou supervizí našeho hlavního psychologa.Testujeme profesionálními testy. Žádné zábavné hračky ze sociálních sítí!
Testujeme profesionálními testy. Žádné zábavné hračky ze sociálních sítí!

Co vše se z testů dozvíte, co vše změříme?

A jaký výsledek navíc k certifikátu sportovce dostanete? Podívejte se na příklad přehledné hodnotící zprávy o 12 stranách :