Psychometry4sport

PRAGUE - DRESDEN - CAPE TOWN - MADRID

..

3.990,- Kč / 180 €

Bonus: 1.800 Kč zpět ve voucherech!
Profesionální manažerská diagnostika online s mezinárodním certifikátem k CV. Hloubková testy a měření. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát 18-ti nejlepších prcovních dispozic, výsledky s mezinárodním certifikátem do CV do 48 hodin, možnost verifikace certifikátu zaměstnavatelem! Certifikát v 5-ti jazykových verzích. Celkem 15 stran rozboru osobnosti, pracovních a osobnostních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení.


2.990,- Kč / 135 €

Bonus: 1.100 Kč zpět ve voucherech!


Profesionální komplexní psychometrie osobnosti s cílem diagnostiky bilančního skóre rezistence vůči stresu. Hloubková bilanční diagnostika s testy a výkonovými měřeními. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: 17 změřených dispozičních veličin, bilanční skóre rezistence, nápravné techniky a řešení pro zvýšení skóre. Konzultace s psychologem online (20 min.) chat, tel., videohovor. Výsledky do 48 hodin, konzultace prioritní zařazení do 7 dnů od výsledků testů. Možnost anonymního testování. Celkem 14 stran rozboru osobnostních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení., to vše možno v 5-ti jazykových mutacích.

990,- Kč / 45 €

Bonus: 220 Kč zpět ve voucherech!Profesionální pracovní diagnostika online s certifikátem do CV. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát 6-ti nejlepších prcovních dispozic, výsledky s profesionálním certifikátem do CV do 2 hodin, možnost verifikace certifikátu zaměstnavatelem! Celkem 14 stran rozboru osobnosti a pracovních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení, triky.1.600,- CZK / 69 €

Cena za testy pro 2 osoby! Bonus: 1300 Kč zpět ve voucherech!

Profesionální partnerský test pro 2 osoby online. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kódy pro oba partnery do e-mailu pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát kompatibility s porovnáním 18 klíčových charakteristik s pozitivními, negativními výsledky nebo problematickými oblastmi k řešení pro partnery, do 24 hodin. Celkem 26 stran rozboru osobnosti obou partnerů, silné a slabé stránky, předpovědi a návrhy řešení problémových stavů.

14.900,- CZK / 620 €

Cena za testy pro 1 sportovce (2 měsíce)  Bonus: 2200 Kč zpět ve voucherech!

Profesionální sportovní komplexní výkonová a talentová psychometrie online. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail. Platnost 12 měsíců. Výstup z měření: výkonová a talentová křivka, certifikát 18-ti vybraných sportovních dispozic. Možnost verifikace certifikátu koučem! Celkem 14 stran rozboru osobnosti a výkonových dispozic, silné a slabé stránky, doporučení, triky. Možnost výstupu certifikátu i zprávy v 5-ti jazycích.

Výsledky lze konzultovat online s psychologem prostřednictvím chatu / Skypu v rozsahu 15/30/60 min (další placená služba). Podpora zdarma. Profesionální psychologická baterie 140 otázek, 5 výkonových neurotestů. Instruktážní video před testováním. Každá úloha má instruktážní gif včetně možností procvičování. Časovač odpočítávání před spuštěním testů. Funguje pouze na PC nebo NTB s myší v běžných prohlížečích (Chrome, Opera, Mozzila-Firefox), není nutná instalace, okamžité spuštění.

Psychometry4sport

Licencovaná sportovní psychometrie pro profesionální pro profesionální sportovce, trenéry, cvičitele, kluby v míčových hrách, hokeji a atletice.

JAKÉ JSOU PROFESIONÁLNÍ TESTY PRO SPORTOVCE?

Licenční informace:

 • Licence zahrnuje samostatně upravený a vyvinutý software PsychometryOnline - modul 4sport pro zákazníky, 5-20 let nepřetržitého provozu a aktualizací na serverech poskytovaných naší společností, šifrování, přístupový režim, hardwarový a softwarový servis. Přístup k testům sportovců a adresování vygenerovaných a odeslaných výstupních zpráv a certifikátů je výhradní odpovědností zákazníka, včetně povinnosti aplikovat GDPR. Dodavatel jako provozovatel softwaru zajišťuje souhlas GDPR u každého sportovce výhradně a pouze pro proces testování a naše společnost nemá právo a nesmí předávat údaje třetím osobám jiným než zákazníkovi. Za další šíření údajů se souhlasem testovaného sportovce odpovídá zákazník
 • Licence nastavuje maximální počet testů za rok pro zvolený jazyk nebo zemi (země). Cena za licenci závisí na rozsahu exkluzivity a počtu testů.
 • SW bude upraven dle požadavků zadavatele (příloha č. 1) a ve vybrané jazykové verzi pro zkušební testování v rámci 3 měsíční úpravy testů, algoritmů a generovaných výstupů, včetně exotických jazyků (hindština, arabština,...). Vzhled, názvy a loga budou upraveny dle přání zákazníka, dodavatel SW nebude zpočátku viditelný.
 • Software pracuje na samostatném serveru pro zákazníka od naší společnosti. Nejedná se o nákup SW, pouze o výhradní práva k jeho užívání v omezeném rozsahu a po stanovenou dobu. Je právně i funkčně oddělen od jiných či obdobných serverů provozovaných provozovatelem tak, aby nedocházelo k propojování jejich dat a procesů.
 • Exkluzivita je sjednána formou licenční smlouvy na 5-20 let. Prodloužení je vždy možné o dalších 5 let.
 • Sportovní profesní pas je rozdělen do 3 skupin: 1. výkonnostní parametry sportovce (6 hodnot); 2. rizikové parametry sportovce (6 hodnot); 3. autorelaxace a psychické dispozice sportovce (6 hodnot). Celkem 18 výstupních metrických a souhrnných hodnot sportovce v modulu BallSports.
 • Licence je poskytována na sportovní psychometrický software Psychometry4sport™ pro testování, vyhodnocení, generování závěrečné zprávy a vytvoření 3 osobních a pracovních pasů a 1 speciálního širokospektrálního sportovního pasu s možností online ověření.
 • Licence je vždy zpracována s výhradními právy na 5-20 let pro konkrétní jazykovou verzi po celém světě nebo pro vybranou zemi (země).
 • Psychometry4sport™ - sportovní modul - vícejazyčný komplexní online pro personalisty, trenéry, cvičitele a manažery klubů CEO, program pro testování psychických a výkonnostních dispozic sportovců v profesionálních míčových sportech. Program byl vytvořen mezinárodním týmem neziskových organizací pod vedením odborného garanta s 31letou praxí psychologa s mezinárodní zkušeností, včetně zkušeností s testováním pracovníků leteckých dopravních center. Při vývoji testování softwaru byly jako klíčové ukazatele použity mezinárodní standardizované testy s maximální validitou v následujícím poměru: 20 % dotazníkového charakteru, 60 % výkonnostních testů, 20 % sebeprojekčních grafických testů (u psychosonických testů DPT 30 % sebeprojekčních grafických testů + 10 % grafologických testů) . Validita: pro mezinárodní testy 98,73 %, pro pomocné dotazníkové testy 87,56 %. Spolehlivost: pro testové baterie a souhrnné výstupy 88,89 %. Spolehlivost je zajištěna vícefaktorovou agregací s průměrem 6-8 faktorů.
 • V úvahu připadá i možná spolupráce, kdy při vybraných nadlimitních hodnotách je vhodné se sportovcem relaxačně a seberelaxačně spolupracovat i v době jeho osobního volna. K tomu slouží konzultace při výběru dodavatelů takových služeb, stanovení kritérií úspěšnosti a kvality poskytovaných služeb apod. Dodavatel SW licence přímo nedodává plnění těchto služeb. (Vaše úloha spočívá ve vyhledání a spoluhodnocení dodavatele).
 • Licence zahrnuje také samostatné krátké výkonnostní testy pro průběžné testování sportovců mnohokrát ročně přímo na tréninkovém hřišti "bez", "před" a "po" fyzické a psychické zátěži z tréninku, včetně pravidelných a důsledných záznamů + napojení na měření fyziologických hodnot (krevní tlak, puls). Pravidelné testování výkonnosti (zátěž 12/25 min.) 1-2krát měsíčně, extrémní testování po maximální nepřetržité fyzické aktivitě (45/60 min.) dvakrát ročně. Definice "zátěže" a "extrémní zátěže" budou uvedeny v licenční smlouvě, stejně jako další terminologie a definice pro snadnou orientaci trenérů a cvičitelů. Výsledky poskytují trvalý přehled o průměru, maximech a poklesech výkonnosti sportovce s možností predikce a limitů ve vztahu k dalším naměřeným hodnotám.
 • Pro každou licenci požadujeme proškolení všech příslušných pracovníků a subjektů, které s testy přicházejí do styku, aby správně pochopili a sjednotili standardizaci chápání pojmů a definic výstupů sportovce a možnosti maximálního praktického využití získaných informací. S implementací této standardizace do skautských listů můžeme pomoci i nad rámec smlouvy.

Použitý psychometrický software:

Psychometry4sport™ - sportovní modul - vícejazyčný komplexní online pro personalisty, trenéry, kouče a CEO manažery klubů, program pro testování psychických a výkonnostních dispozic sportovců v profesionálních míčových sportech. Program byl vytvořen mezinárodním týmem neziskových organizací pod vedením odborného garanta s 31 letou praxí psychologa s mezinárodní zkušeností, včetně zkušeností s testováním pracovníků naváděcího střediska letového provozu. Při vývoji testování softwaru byly jako klíčové ukazatele použity mezinárodní standardizované testy s maximální validitou v následujícím poměru: 20 % dotazníkového charakteru, 60 % výkonnostních testů, 20 % sebeprojekčních grafických testů (u psychosonických testů DPT 30 % autoprojekčních grafických testů + 10 % grafologických testů) . Validita: pro mezinárodní testy 98,73 %, pro pomocné dotazníkové testy 87,56 %. Spolehlivost: pro testové baterie a souhrnné výstupy 88,89 %. Validita je zajištěna vícefaktorovou agregací s průměrem 6-8 faktorů..