PschometryOline™

PROFESSIONAL EMPLOYEE TESTING FOR COMPANIES

3.990,- Kč / 180 €

Bonus: 1.800 Kč zpět ve voucherech!
Profesionální manažerská diagnostika online s mezinárodním certifikátem k CV. Hloubková testy a měření. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát 18-ti nejlepších prcovních dispozic, výsledky s mezinárodním certifikátem do CV do 48 hodin, možnost verifikace certifikátu zaměstnavatelem! Certifikát v 5-ti jazykových verzích. Celkem 15 stran rozboru osobnosti, pracovních a osobnostních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení.

2.990,- Kč / 135 €

Bonus: 1.100 Kč zpět ve voucherech!


Profesionální komplexní psychometrie osobnosti s cílem diagnostiky bilančního skóre rezistence vůči stresu. Hloubková bilanční diagnostika s testy a výkonovými měřeními. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: 17 změřených dispozičních veličin, bilanční skóre rezistence, nápravné techniky a řešení pro zvýšení skóre. Konzultace s psychologem online (20 min.) chat, tel., videohovor. Výsledky do 48 hodin, konzultace prioritní zařazení do 7 dnů od výsledků testů. Možnost anonymního testování. Celkem 14 stran rozboru osobnostních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení., to vše možno v 5-ti jazykových mutacích.

990,- Kč / 45 €

Bonus: 220 Kč zpět ve voucherech!

Profesionální pracovní diagnostika online s certifikátem do CV. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát 6-ti nejlepších prcovních dispozic, výsledky s profesionálním certifikátem do CV do 2 hodin, možnost verifikace certifikátu zaměstnavatelem! Celkem 14 stran rozboru osobnosti a pracovních dispozic, silné a slabé stránky, doporučení, triky.

1.600,- CZK / 69 €

Cena za testy pro 2 osoby! Bonus: 1300 Kč zpět ve voucherech!

Profesionální partnerský test pro 2 osoby online. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kódy pro oba partnery do na e-mail - pondělí-pátek 09:00-19:00 CET. Platnost 6 měsíců. Výstup z měření: certifikát kompatibility s porovnáním 18 klíčových charakteristik s pozitivními, negativními výsledky nebo problematickými oblastmi k řešení pro partnery, do 24 hodin. Celkem 26 stran rozboru osobnosti obou partnerů, silné a slabé stránky, předpovědi a návrhy řešení problémových stavů.

14.900,- CZK / 620 €

Cena za testy pro 1 sportovce na 12 měsíců! Bonus: 2200 Kč zpět ve voucherech!

Profesionální sportovní komplexní výkonová a talentová psychometrie online. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru - přístupový odkaz a kód na e-mail. Platnost 12 měsíců. Výstup z měření: výkonová a talentová křivka, certifikát 18-ti vybraných sportovních dispozic. Možnost verifikace certifikátu koučem! Celkem 14 stran rozboru osobnosti a výkonových dispozic, silné a slabé stránky, doporučení, triky. Možnost výstupu certifikátu i zprávy v 5-ti jazycích.

Výsledky lze konzultovat online s psychologem prostřednictvím chatu / Skypu v rozsahu 15/30/60 min (další placená služba). Podpora zdarma. Profesionální psychologická baterie 140 otázek, 5 výkonových neurotestů. Instruktážní video před testováním. Každá úloha má instruktážní gif včetně možností procvičování. Časovač odpočítávání před spuštěním testů. Funguje pouze na PC nebo NTB s myší v běžných prohlížečích (Chrome, Opera, Mozzila-Firefox), není nutná instalace, okamžité spuštění.

HR RECRUITMENT  OUTPLACEMENT

Pomůžeme firmám, které zvažují nábor nových zaměstnanců, propouštění, reorganizaci, restrukturalizaci, nabízíme okamžitou pomoc při plánovaném náboru a outplacementu. Testujeme nastupující nebo odcházející zaměstnance pomocí profesionální pracovní psychometrie PsychometryOnline™. Zaměstnance přesně změříme a doporučíme: 


 • lze absolvovat i anonymně

 • online konzultace zaměstnance s psychologem přes Skype
 • vše vyřízeno už do 2 hodin online od zaplacení
 • talentový certifikát pro zaměstnance k použití  a vložení do životopisu
 • jaký je jeho talent a čemu se naopak vyvarovat
 • jakou další práci zvládne DOBŘE
 • pro co vše má skutečné dispozice

PsychometryOnline™   DeepPsychometricOnline™

Exkluzivní online pracovní psychometrie, vícejazyčná s mezinárodními standardy používaných testů pro operátory, technické a ekonomické pracovníky, stejně jako speciální testy a výstupy pro manažery a obchodníky. Pro více informací si vyberte níže podle cílové skupiny testování.


1. Vícejazyčný profesionální nástroj pracovní psychodiagnostiky PsychometryOnline™ pro operátory a střední administrativní pracovníky.

2.Vícejazyčné speciální testy pro manažery a obchodníky DeepPsychometricTest™.Výhody HR psychometrických testů::


 • Ideální pro testování pracovníků ještě v zemi původu. Jazykové verze rozšiřujeme na celou východní Evropu, Španělsko, Jižní Afriku, Jižní Ameriku a země EU.
 • Vyzkoušejte si promotest pro jednoho zaměstnance zdarma formou cashbacku a sami zhodnoťte, jak pro vás bude přínosný.
 • Ideální pro testování pracovníků ještě v zemi původu. Jazykové verze rozšiřujeme do celé východní Evropy, Španělska, Jižní Afriky, Jižní Ameriky a zemí EU.
 • Otestujte zaměstnance v jejich rodném jazyce. Otestujte zaměstnance v angličtině, španělštině, němčině, češtině, slovenštině, ..... a obdržíte zprávu v angličtině.
 • Vyzkoušejte si promotest pro jednoho zaměstnance zdarma formou cashbacku a sami zhodnoťte, jak pro vás bude přínosný.
 • Vygenerovaná 12-ti stránková diagnostická zpráva zcela a přehledně uspokojí vaše potřeby poznat zaměstnance. Nemusíte být zkušený psycholog. Zpráva je napsána tak, aby i laik plně porozuměl výsledkům a měl představu o tom, co lze od osoby očekávat, jaký bude mít přínos a jaká budou rizika. Pro případné následné konzultace je k dispozici náš zákaznický servis.
 • Možnost anonymního testování bez nutnosti souhlasu s nakládáním s osobními údaji.
 • Nemusíte nejistě hádat, tápat a obávat se, co od manažera nebo prodejce očekávat.
 • Ideální pro testování pracovníků ještě v zemi původu. Jazykové verze rozšiřujeme na celou východní Evropu, Španělsko, Jižní Afriku, Jižní Ameriku a země EU.

PsychometryOnline for workers and operataors

DeepPsychometryOnline for managers and traders

PsychometryOnline™

CO JE ONLINE PRACOVNÍ PSYCHODIAGNOSTIKA PRO OPERÁTORY?

Naše online komplexní pracovní psychodiagnostika PsychometryOnline™ pro operátory a běžné administrativní a ekonomické pracovníky nejsou jen dotazníky, ale 8 speciálních testů, včetně grafických, výkonových a neverbálních. Jedná se o profesionální standardizovanou digitální online baterii testů doplněnou o speciální doplňky, žádné barevné a účinné dotazníky stažené a přeložené z internetu nebo pocházející z jiného kulturního a sociálního prostředí. Na náš digitální software, jeho algoritmy, šifrování a dešifrování se vztahují autorská práva. Bez našeho písemného souhlasu nesmíte software používat jako celek ani po částech! Písemný souhlas obdržíte registrovaným e-mailem se speciálně vygenerovaným odkazem na autorizovaný přístup k psychodiagnostice. Realizovaný počet testů se automaticky odečte z vašeho zakoupeného účtu počtu testovaných osob.

JAK SE TESTY PROVÁDĚJÍ?

Testy lze provádět na PC nebo NTB pomocí myši. Není nutná instalace ani stahování programů či aplikací. Doba trvání testů je přibližně 90 minut, je individuální. Po dokončení některého z testů v sérii může testující pracovník práci přerušit a zbývající testy dokončit po opětovném přihlášení v jinou dobu nebo v jiný den. Závěrečná zpráva REPORT po dokončení všech testů zákazníkem, obvykle do 50 minut po dokončení.


Co se z testů dozvíte, co budeme měřit? 

A jakého výsledku dosáhnete? Podívejte se na příklad přehledné hodnotící zprávy:

DeepPsychometryOnline™ 

CO JSOU ONLINE TESTY DEE PPSYCHOSONIC PRO MANAŽERY A OBCHODNÍKY?


Mimořádně specifickým typem testování je DeepPsychometryOnline™ (DPT) pro manažery a obchodníky. Zahrnují jak standardní baterii online testů (profesní psychodiagnostika) doplněnou o speciální sebeprojekční, grafické a grafologické testy. Celkem 11 testů. Tyto testy jsou zaměřeny na měření manažerských a obchodních dovedností a schopností. Budeme hodnotit pracovní nasazení; vytrvalost; jak rychle dokáže reagovat a jak často dělá chyby; jak dokáže nenásilně přesvědčit a získat ostatní pro svůj nápad či nabídku nebo má tendenci se agresivně prosazovat v okolí; dokáže zvládat či eskalovat konflikty a krize; do jaké míry je odolný vůči stresu a kde jsou jeho hranice zvládání sebe sama a svého okolí; kolik má vůle a sebekontroly a umí se sebevzdělávat; umí být konstruktivně týmový nebo despotický; je motivujícím pánem slova nebo sebestředným despotou; jaké má závislosti nebo je jimi ohrožen; nakolik dokáže být prospěšný pro vaši firmu ... a mnoho dalších výstupů, hodnocení a předpovědí, které jsou výsledkem několika desítek let zahraniční praxe, mnoha tisíc klientů. Za velmi přijatelnou cenu získáte mnoho díky automatizovanému zrychlení vyvinutého DeepPsychometryOnline™ .

JAKOU PŘIDANOU HODNOTU POSKYTUJÍ PSYCHOSONICKÉ TESTY?

Kromě manažerských, obchodních a komunikačních dispozic hledáme psychosonické průniky v osobnosti. Co přináší personálním pracovníkům?

Testy DeepPsychometryOnline™ hledají souhrnné synergické shody z různých testových proměnných, aby našly kritický bod "zlomové vlny" se skokovým psychosonickým dopadem na psychiku osobnosti a vlivem na chování manažera, sociální prostředí a rozhodování v budoucích situacích. Tento bod zlomu s jako psychosonickým účinkem má charakter pozitivního skrytého potenciálu nebo naopak skryté potřeby destruktivního chování a jednání jak ve firmě, tak v rodině a jejím sociálním prostředí. Testy tento bod zlomu zjišťují a odhadují, v jaké fázi se testovaná osoba nachází před svým zlomem, který má za následek náhlé, skokové změny pro ni samotnou i její okolí. Testovaná osoba je sama překvapena výsledky v řadě výstupů a fascinována nalezenou fází blížící se k jejímu zvukovému bodu zlomu s předpovězenými alternativami vývoje. V mnoha případech dochází při dostatečné motivaci a vůli k rychlému přehodnocení hodnot, chování a jednání.

Pokud je nalezen pozitivní bod obratu skrytého potenciálu, dochází k výrazné akceleraci pozitivního úspěchu v chování, jednání a rozhodování a psychosonických dopadů změn vůči sobě, okolí, společnosti, rodině a ke změně kvality a produktivity života. V blízké budoucnosti budou naše psychosonické testy doplněny o možnost online propojení s naší aplikací pro mobilní telefony pro měření biofyzikálních změn kožního galvanického odporu během vyplňování testů online po celém světě.

JAK SE TESTY PROVÁDĚJÍ?

Testy lze provádět z chytrého telefonu ve vertikálním formátu a s příslušným zvětšením obrazovky nebo pohodlně z tabletu, PC nebo NTB pomocí myši. Není nutné instalovat a stahovat další programy a aplikace. Doba trvání testů je přibližně 70 až 90 minut, je individuální. Po dokončení některého z testů v řadě může testovaná osoba práci přerušit a zbývající testy dokončit po opětovném přihlášení v jiném čase nebo v jiný den.

Závěrečná zpráva REPORT je po dokončení všech testů odeslána offline klientovi obvykle do druhého dne po dokončení a předtím projde odpovědným dohledem našeho hlavního psychologa.


+ dovednosti obchodníka

+ manažerské dovednosti

+ motivační dovednosti pro tým

+ systematické a organizační dovednosti

+ schopnost řešit krizové situace

+ emoční inteligence pro vedení týmu, pro jeho podporu a motivaci 
.