Ceník                                 "Aby múdri už nikdy nepochybovali a aby rozhodovanie nebolelo"