CENNÍK & OBJEDNÁVKA

PRE TESTOVANIE ZAMESTNANCOV FIRMY (HR) 

PRACOVNÉ PSYCHOMETRICKÉ TESTY

                   Ceny sú uvedené pre zvolený počet testovaných osôb na dobu max. 12 mesiacov od dáta zakúpenia.


A - BASIC 10  21 € / osobu

Komplexná pracovná psychodiagnostika PsychometryOnline™  10 osôb; testy online / report offline, 

210,- € / 10 testovaných osôb, 1 jazyk-SK, 210- € vrátane DPH 0%

reverse charge - plnenie je oslobodené od DPH a daň odvedie zákazník


B - START 50  17 € / osobu 

Komplexná pracovná psychodiagnostika PsychometryOnline™ 50 osôb; testy online / report online 

850,- € / 50 testovaných osôb , 1 jazyk-SK, 850,- € vrátane DPH 0%

reverse charge - plnenie je oslobodené od DPH a daň odvedie zákazník 


C - PREMIUM 100  12 € / osobu

Komplexná pracovná psychodiagnostika PsychometryOnline™ 100 osôb; testy online / report online

1.200,- € / 100 testovaných osôb, 4 jazyky; 1.200,- € vrátane DPH 0%

reverse charge - plnenie je oslobodené od DPH a daň odvedie zákazník  


D - EXCLUSIVE 200  10 € / osobu

Komplexná pracovná psychodiagnostika PsychometryOnline™  200 osôb; testy online / report online

2.000,- € / 200 testovaných osôb, 4 jazyky, 2.000,-€ vrátane DPH 0%

reverse charge - plnenie je oslobodené od DPH a daň odvedie zákazník


E - DEEP PSYCHOSONICKÉ TESTY pro 10 manažérov

Komplexná hĺbková osobnostná a pracovná psychosonická diagnostika DeepPsychosonicTest™ pre 10 manažérov alebo obchodníkov; testy online / report offline 

1.450,- € / 10 testovaných manažérov, 4 jazyky, 1.450 € vrátane DPH 0%

reverse charge - plnenie je oslobodené od DPH a daň odvedie zákazník 


PERSONÁLNE AUDITY


F - PERSONÁLNY AUDIT TÍMU - 50 operátorov/THP   49 € / osobu

Psychometrický personální audit tímov perátorov/THP, PsychometryOnline™   testy online / report offline, 

2.450,-€ / 50 testovaných osôb, 4 jazyky, 2.450,- € vrátane DPH 0%

reverse charge - plnenie je oslobodené od DPH a daň odvedie zákazník


G - PERSONÁLNY AUDIT TÍMU - 20 manažérov/obchodníkov  170 € / osobu

Psychometrický personální audit tímov manažérov / obchodníkov, DeepPsychosonicTest™  testy online / report offline

3.400,-€ / 20 testovaných osôb, 4 jazyky, 3.400,- € vrátane DPH 0%

reverse charge - plnenie je oslobodené od DPH a daň odvedie zákazník 


KONZULTÁCIE S PSYCHOLÓGOM ONLINE

H - ONLINE konzultácie s psychológom pre 10 pracovníkov via Skype, 21, - € / osoba

Online konzultácia s psychológom cez Skype, 15 min / osobu, povinná online rezervácia termínu a času na www.psychometry-online / booking

210,- € / 10 konzultácií, 4 jazyky, 210,- € vrátane DPH 0%

reverse charge - plnenie je oslobodené od DPH a daň odvedie zákazník


CH - ONLINE konzultácie s psychológom pre 50 pracovníkov via Skype, 21, - € / osoba

Online konzultácia s psychológom cez Skype, 15 min / osobu, povinná online rezervácia termínu a času na www.psychometry-online / booking

1.050,- € / 50 konzultácií, 4 jazyky, 1.050,- € vrátane DPH 0%

reverse charge - plnenie je oslobodené od DPH a daň odvedie zákazník 


I - ONLINE konzultácie s psychológom pre 100 pracovníkov via Skype, 21, - € / osoba

Online konzultácia s psychológom cez Skype, 15 min / osobu, povinná online rezervácia termínu a času na www.psychometry-online / booking

2.100,- € / 100 konzultácií, 4 jazyky, 2.100,- € vrátane DPH 0%

reverse charge - plnenie je oslobodené od DPH a daň odvedie zákazník


VIP LICENCIA

Medzinárodná licencia pre 25 tis. testovaných osôb ročne a viac, na 2 roky, na vlastnom webu, pod svojou doménou, cena na vyžiadanie, 5 jazykov 


K cenám nieje pripočítaná zákonná výška DPH. Ide o prensenú daňovú povinnost na zákaznika tzv. reverse charge v rámci štátov EU. Služba bude sprístupnená ihneď po pripísaní finančných prostriedkov na základe online platby kreditnou kartou alebo medzibankovom prevodom na náš účet. Po pripísaní prostriedkov vám bude odoslaná AKTIVÁCIA testov, pre vygenerovanie individuálneho linku oprávneného prístupu k používaniu testov online. Počet testovaných osôb sa automaticky odpočíta z Vášho konta zakúpeného druhu služby. V momente sprístupnenia služby je vystavený a odoslaný daňový doklad vrátane DPH zodpovedajúcu výške úhrady podľa zálohovej platby s plnením k dátumu sprístupnenia služby.

 VOP