TESTY ONLINE

PsychometryOnline™ a PsychosonicOnline™


Koronavírus? Recesia? Propúšťanie?
Pripravte sa na zmenu! Rýchlá pomoc Chameleon:

FIRMY - outplacement? Pomoc ihneď!

Pomôžeme firmám zvažujúcich prepúšťať, reorganizovať, reštrukturalizovať ponúkame okamžitú pomoc pre plánovaný outplacement. Odchádzajúci zamestnanca otestujeme profesionálne pracovné psychometrie PsychometryOnline ™. Presne zmeriame a odporučíme u zamestnanca:

 • NA ČO VŠETKO má skutočné dispozície
 • aký druh iné práce dobre ZVLÁDNE
 • v čom je jeho TALENT a naopak čomu sa vyhnúť
 • VŠETKO hotovo už do 2 hodín online od úhrady
 • Talenty PAS zamestnanca s autorizáciou do CV
 • online konzultácie zamestnancov s psychológom
 • všetko možné absolvovať aj ANONYMNE


Exkluzívna pracovná psychometria online, viacjazyčná s medzinárodnými štandardmi použitých testov pre operátorov, technicko hospodárskych pracovníkov a ďalej špeciálne testy a výstupy pre manažérov a obchodníkov. Vyberte si podľa cieľovej skupiny testovania pre viac informácií.

PsychometryOnline™ a DeepPsychosonicTest™

profesionálna diagnostika pre HR bez nutnosti vzdelania, kurzov, inštalácií ani ďalších aplikácií, zaškoľovania ... výsledná správa do druhého pracovného dňa na e-mail. Šetrite svoj čas a znásobte svoj profesionálny výkon na špičkovú úroveň profesionálneho znalce. Podľa cieľových skupín ponúkame dva druhy online testov, prvý pre operátorov a bežných administratívnych pracovníkov a druhý pre manažérov a obchodníkov:

1. Multiliguálny profesionálny nástroj pracovnej psychodiagnostiky PsychometryOnline™ pre operátorov a stredných administratívnych pracovníkov.

2. Multilinguálne špeciálne testy pre manažérov a obchodníkov DeepPsychosonicTest™ 

3. Personálny audit tímov operátorov, TPH a manažérov. "Riadi len ten, kto meria. My pre Vás meriame." Realizujeme komplexný personálny audit zamestnancov vo firme, všetkých alebo vybraných tímov. Hľadáme skryté rezervy, neviditeľné "zlato" vo firme pre pripravované reorganizácie a reštrukturalizácie za účelom zvýšenia výkonov a ziskov. Až 38% personálneho talentu sa nevyužíva. Nehľadajte inde, keď zlato máte vo firme, len ho nevidíte. My vám ho nájdeme, zmeriame, odporučíme podľa výsledkov ideálny "hard core" pre change mamangement vrátane sociogramu.

Hlavné výhody

testov PsychometryOnline™ a DeepPsyhosonicTest

 • Nemusíte neisto odhadovať, tápať a obávať sa čo čakať od manažéra alebo obchodníka.
 • Možnosť testovanie anonymne bez nutnosti súhlasu s nakladaním s osobnými údajmi (GDPR).
 • Vygenerovaná 12-ti stránková diagnostická správa úplne prehľadne a zrozumiteľne uspokojí vaše potreby spoznať pracovníka. Nemusíte byť skúseným psychológom. Správa je písaná tak, aby aj laik úplne porozumel výsledkom a mal predstavu, čo možno od človeka očakávať, v čom bude prínosom a v čom rizikom.
 • Vyskúšajte si Promotest pre jedného pracovníka za najnižšiu cenu a sami zhodnoťte ako pre Vás bude prínosný.
 • Testujte pracovníkov v ich rodnom jazyku a dostanete správu v slovenčine. Testujte pracovníkov napr. v španielčine, nemčine, poľštine, češtine, ukrajinčine ..... a dostanete správu v slovenčine. Takéto kombinácie umožňujú prémiové verzie programu..
 • Pre zahraničných manažérov ponúkame správy z testovania aj v nemčine a angličtine.
 • Ideálne pre testovanie pracovníkov ešte v krajine pôvodu. Rozširujeme jazykové mutácie na celú Východnú Európu, Španielsko a krajiny Južnej Ameriky.