PSYCHOSONICKÉ TESTY

PRE MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOVKoronavírus? Recesia? Propúšťanie?

Pripravte sa na zmenu! Rýchlá pomoc Chameleon:


FIRMY - outplacement? Pomoc ihned!

Pomôžeme firmám zvažujúcich prepúšťať, reorganizovať, reštrukturalizovať ponúkame okamžitú pomoc pre plánovaný outplacement. Odchádzajúci zamestnanca otestujeme profesionálne pracovné psychometrie PsychometryOnline ™. Presne zmeriame a odporučíme u zamestnanca:

  • NA ČO VŠETKO má skutočné dispozície
  • aký druh iné práce dobre ZVLÁDNE
  • v čom je jeho TALENT a naopak čomu sa vyhnúť
  • VŠETKO hotovo už do 2 hodín online od úhrady
  • Talenty PAS zamestnanca s autorizáciou do CV
  • online konzultácie zamestnancov s psychológom
  • všetko možné absolvovať aj ANONYMNE

DeepPsychosonicTest™


ČO SÚ DEEP PSYCHOSONICKÉ TESTY ONLINE PRE MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV?

Špecifickým druhom testovaniA sú DEEP PSYCHOSONIC TESTS pre manažérov a obchodníkov. Zahŕňajú ako štandardnú batériu testov online (Pracovná psychodiagnostika) doplnené však o špeciálne autoprojekčné, grafické a grafologické testy a čoskoro pribudne aj online biofyzikálne meranie testovaného cez mobilnú aplikáciu. Celkom 11 testov. Tieto testy sú zamerané na zmeranie manažérskych a obchodných zručností a schopností. Vyhodnotíme Vám pracovné nasadenie; výdrž; ako rýchlo dokáže reagovať a ako často chybuje; ako dokáže nenásilne presvedčiť a získať druhé pre svoj nápad či ponuku alebo má tendencie sa v okolí až agresívne presadzovať; dokáže zvládať konflikty a krízy alebo ich eskaluje; do akej miery je stresu rezistentný a kde sú jeho hranice zvládania seba i okolia; akú veľkú má vôľu a sebaovládania a dokáže sa sebevzdělávat; ako dokáže byť konštruktívny v tímove alebo despotický; je motivujúcim majstrom slova alebo samoľúbym despotom; aké závislosti má alebo mu hrozia; na koľko dokáže byť prínosným pre váš podnik .... a mnoho ďalších výstupov, hodnotenií a predikcií, ktoré sú výsledkom niekoľkých desaťročí zahraničnej praxe psychológa, mnohotisícových klientov. Dostávate veľa za dostupnú cenu a to vďaka automatizovanému zrýchleniu vyvinutého softvéra PsychosonicOnline™. 


AKÚ PRIDANÚ HODNOTU DTP PONÚKA? ČO SÚ DEEP PSYCHOSONICKÉ TESTY ONLINE PRE MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV?

Vedľa riadiacich, obchodných a komuniakačních dispozícii Hľadáme psychosonické zlomové body osobnosti. Čo to prináša pre HR pracovníka?

DPT testy hľadajú agregované synergické zhody z rozmanitých testových veličín k nájdeniu kritického bodu zlomu "rázovej vlny" so skokovým psychosonickým dopadom v psychike osobnosti a vplyvom na správanie, rokovanie a rozhodovanie manažéra v budúcich situáciách. Tento bod zlomu s psychosonickým efektom má charakter pozitívneho skrytého potenciálu alebo naopak v skrytej potrebe deštruktívneho jednania a správania ako vo firme, tak v rodine a jeho sociálnom okoli. Testy tento bod zlomu nájdu a časovo odhadnú v ktorej vývojovej fáze sa testovaná osoba nachádza pred jeho zlomovým vypuknutím s následkom náhlych, skokových zmien pre neho samotného i jeho okolie. Testovaná osoba je sama v rade výstupov prekvapená výsledkami a fascinovaná nájdením fáz približovania sa k jeho sonickému bodu zlomu s predikovanými alternatívami vývoja. V mnohých prípadoch s dostatočnou motiváciou a vôľou dochádza k rýchlemu prehodnoteniu hodnôt, konania a správania.  

V prípade nájdenia pozitívneho zlomového bodu skrytého potenciálu dochádza k výraznej akcelerácii pozitívneho úspechu v rokovaní, správaní a v rozhodovaní s psychosonickým rázovým účinkom zmeny voči sebe samému, okoliu, firme, rodine a v zmene kvality a produktivity života. V blízkej dobe budú naše psychosonické testy doplnené o možnosť online prepojenia s našou aplikáciou pre mobilné telefóny pre meranie biofyzikálnych zmien kožno galvanického odporu kože počas vypĺňania testov.

AKO SÚ TESTY VYKONÁVANÉ?

Testy možno vykonať zo smartphonu vo vertikálnom formáte a primeraným zoomom na displeji alebo pohodlne z tabletu, PC alebo NTB s myšou. Nie je nutná žiadna inštalácia a sťahovanie programov a aplikácií. Trvanie testov približne 90 minút, je to individuálne. Po dokončení ktoréhokoľvek z testov v rade môže testovaný pracovník prácu prerušiť a zvyšné testy dokončiť po opätovnom prihlásení v inom čase alebo inom dni. Výsledná správa REPORT po dokončení všetkých testov je zaslaná objednávateľovi, spravidla do do druhého dňa od dokončenia a ešte pred tým prechádza zodpovednou supervíziou nášho hlavného psychológa.

PERSONÁLNY AUDIT TÍMOV OPERÁTOROV / THP a MANAŽEROV / OBCHODNÍKOV

"Riadi len ten, kto meria. My vám ich pre vás zmeriame".

Realizujeme komplexný personálny audit zamestnancov vo firme, všetkých alebo vybraných tímov. Hľadáme skryté rezervy, neviditeľné "zlato" vo firme pre pripravované reorganizácie a reštrukturalizácie za účelom zvýšenia výkonov a ziskov. Až 38% personálneho talentu je nevyužitý. Nehľadajte inde, keď zlato máte vo firme, len ho nevidíte. My vám ho nájdeme, zmeriame, odporučíme podľa výsledkov ideálny "hard core" pre change mamangement vrátane sociogramu.

Čo všetko sa z testov dozviete, čo všetko zmeriame? 

+ Obchodné zručnosti

+ Manažérske zručnosti

+ Motivačné zručnosti pre tím

+ Systematickosť a organizačné zručnosti

+ Schopnosť riešiť krízové stavy

+ Emočná inteligencie pre tvorbu, podporu a motiváciu tímu

A aký výsledok dostanete? Pozrite sa na vzor excelentne prehľadnej hodnotiacej správy:

(Poz. Ukážkový report je zámerne prepixelizovaný, aby sa prvky a texty nedali kopírovať a prípadne použiť v inom reportu)