PsychometryOnline™

CO JSOU DEEP PSYCHOSONICKÉ TESTY ONLINE PRO MANAŽERY A OBCHODNÍKY?

Exkluzivní testování DEEP PSYCHOSONIC TESTS (DPT) pro manažery a obchodníky. Zahrnují jak standardní baterii testů online pracovní psychodiagnostiky doplněné o speciální  autoprojekční, grafické a grafologické testy a brzy přibude i online biofyzikální měření  testovaného přes mobilní aplikaci. Celkem 11 testů. Testy hledají  agregované synergické shody z rozmanitých testových veličin k nalezení kritického bodu zlomu "rázové vlny" se skokovým psychosonickým dopadem v psychice osobnosti a vlivem na predikci chování, jednání a rozhodování manažera v budoucích situacích . Tento bod zlomu s psychosonickým efektem má charakter pozitivního skrytého potenciálu nebo naopak ve skryté potřebě negativního destruktivního jednání a chování jak ve firmě, tak v rodině a jeho sociálním okolí.  Testy tento bod zlomu naleznou a časově odhadnou ve které vývojové fázi se testovaná osoba nachází před jeho zlomovým vypuknutím  s následkem náhlých, skokových změn pro něho samotného i jeho okolí. Testovaná osoba je sama v řadě výstupů překvapena výsledky a fascinována nalezenou fází přibližování se k sonickému bodu zlomu s predikovanými alternativami vývoje. V mnohých případech s dostatečnou motivací a vůlí dochází k rychlému přehodnocení hodnot, jednání a chování.  V případě nalezení pozitivního zlomového bodu skrytého potencionálu dochází k výrazné akceleraci pozitivního úspěchu v jednání, chování a rozhodování  a psychosonickým účinkům změny vůči sobě samému, okolí, firmě, rodině a změně kvality a produktivity života. V brzké době budou naše psychosonické testy doplněny o možnost online propojení s naší aplikací  pro mobilní telefony  pro měření biofyzikálních změn kožně galvanického odporu kůže během vyplňování testů.

Naše exkluzivní pracovní psychodiagnostika PsychometryOnline ™ nejsou pouze dotazníky, ale 11 speciálních testů včetně grafických, výkonových a nonverbálních. Jedná se o profesionální standardizovanou digitální online baterii testů doplněnou o speciální doplňky, žádné barevné a efektivní dotazníky stažené a přeložené z internetu nebo původem z jiného kulturního a sociálního prostředí. Autorská práva se vztahují na náš digitální software, jeho algoritmy, šifrování a dešifrování. Bez našeho písemného souhlasu není povoleno zcela ani zčásti software jakkoliv užívat! Písemný souhlas obdržíte na zaregistrovaný e-mail se speciálně vygenerovaným linkem oprávněného přístupu k psychodiagnostice. Realizovaný počet testování je automaticky odečítán z Vašeho zakoupeného konta počtu testovaných osob.

JAK JSOU TESTY PROVÁDĚNY?

Testy lze provést ze smartphonu ve vertikálním formátu a přiměřeným zoomem na displeji nebo pohodlně z tabletu, PC nebo NTB s myší. Není nutná žádná instalace a stahování programů a aplikací. Trvání testů přibližně 70 až 90 minut, je to individuální. Po dokončení kteréhokoliv z testů v řadě může testovaný pracovník práci přerušit a zbývající testy dokončit po opětovném přihlášení v jiném čase nebo jiném dni. Výsledná zpráva REPORT ONLINE je zasílána ihned po dokončení všech testů objednavateli, zpravidla do pár minut od dokončení. Zpráva REPORT OFFLINE je zasílána nejpozději do druhého dne objednavateli na e-mail (týká se jen psychosonických testů


Co vše se z testů dozvíte?