PSYCHOSONICKÉ TESTY

PRO MANAŽERY A OBCHODNÍKY

Pomůžeme firmám uvažujícím o novém náboru, propouštění, reorganizaci, restrukturalizaci. Nabízíme okamžitou pomoc pro plánovaný outplacement. Odcházející zaměstnance otestujeme profesionální pracovní psychometrií PsychometryOnline™. Přesně změříme a doporučíme u zaměstnance:

  • NA CO VŠE má skutečné dispozice
  • jaký druh jiné práce dobře ZVLÁDNE
  • v čem je jeho TALENT a naopak čemu se vyhnout
  • VŠE hotovo už do 2 hodin online od úhrady
  • talentový PAS zaměstnance s autorizací do CV
  • online konzultace zaměstnance s PSYCHOLOGEM
  • možno absolvovat i ANONYMNĚ


DeepPsychosonicTest™ 

CO JSOU DEEP PSYCHOSONICKÉ TESTY ONLINE PRO MANAŽERY A OBCHODNÍKY?

Specifickým druhem testování jsou DeepPsychosonicTest™ (DPT) pro manažery a obchodníky. Zahrnují jak standardní baterii testů online (Pracovní psychodiagnostiky) doplněné však o speciální  autoprojekční, grafické a grafologické testy a brzy přibude i online biofyzikální měření  testovaného přes mobilní aplikaci. Celkem 11 testů. Tyto testy jsou zaměřeny na změření manažerských a obchodní dovedností a schopností. Vyhodnotíme Vám pracovní nasazení; výdrž; jak rychle dokáže reagovat a jak často chybuje; jak dokáže nenásilně přesvědčit a získat druhé pro svůj nápad či nabídku nebo má tendence se v okolí až agresivně prosazovat; dokáže zvládat konflikty a krize nebo je eskaluje; do jaké míry je stresu rezistentní a kde jsou jeho hranice zvládání sebe i okolí; jak velkou má vůli a sebeovládání a dokáže se sebevzdělávat; dokáže být konstruktivně týmový nebo despotický; je motivujícím mistrem slova nebo sebestředným despotou; jaké závislosti má nebo mu hrozí; na kolik dokáže být přínosným pro váš podnik.... a mnoho dalších výstupů, hodnocení a predikcí, které jsou výsledkem několika desetiletí zahraniční praxe, mnohatisícových klientů. Dostáváte hodně za dostupnou cenu a to díky automatizovanému zrychlení vyvinutého software DeepPsychosonicTest™. 

JAKOU PŘIDANOU HODNOTU DPT POSKYTUJE?

Vedle řídících, obchodních a komunikačních dispozIc hledáme psychosonické zlomové body osobnosti. Co to přináší pro HR pracovníka?

DPT testy hledají  agregované synergické shody z rozmanitých testových veličin k nalezení kritického bodu zlomu "rázové vlny" se skokovým psychosonickým dopadem v psychice osobnosti a vlivem na chování, jednání a rozhodování manažera v budoucích situacích . Tento bod zlomu s psychosonickým efektem má charakter pozitivního skrytého potenciálu nebo naopak ve skryté potřebě  destruktivního jednání a chování jak ve firmě, tak v rodině a jeho sociálním okolí.  Testy tento bod zlomu naleznou a časově odhadnou ve které vývojové fázi se testovaná osoba nachází před jeho zlomovým vypuknutím  s následkem náhlých, skokových změn pro něho samotného i jeho okolí. Testovaná osoba je sama v řadě výstupů překvapena výsledky a fascinována nalezenou fází přibližování se k jeho sonickému bodu zlomu s predikovanými alternativami vývoje. V mnohých případech s dostatečnou motivací a vůlí dochází k rychlému přehodnocení hodnot, jednání a chování.  

V případě nalezení pozitivního zlomového bodu skrytého potencionálu dochází k výrazné akceleraci pozitivního úspěchu v jednání, chování a rozhodování  a psychosonickým rázovým účinkům změny vůči sobě samému, okolí, firmě, rodině a změně kvality a produktivity života. V brzké době budou naše psychosonické testy doplněny o možnost online propojení s naší aplikací  pro mobilní telefony  pro měření biofyzikálních změn kožně galvanického odporu kůže během vyplňování testů.

JAK JSOU TESTY PROVÁDĚNY?

Testy lze provést ze smartphonu ve vertikálním formátu a přiměřeným zoomem na displeji nebo pohodlně z tabletu, PC nebo NTB s myší. Není nutná žádná instalace a stahování programů a aplikací. Trvání testů přibližně 70 až 90 minut, je to individuální. Po dokončení kteréhokoliv z testů v řadě může testovaný pracovník práci přerušit a zbývající testy dokončit po opětovném přihlášení v jiném čase nebo jiném dni. Výsledná zpráva REPORT po dokončení všech testů je zaslána ooffline objednavateli zpravidla do druhého dne od dokončení a ještě před tím prochází zodpovědnou supervizí našeho hlavního psychologa.


PERSONÁLNÍ AUDIT TÝMŮ MANAŽERŮ - "Řídí jen ten , kdo měří. My vám je pro vás změříme."

Realizujeme komplexní personální audit zaměstnanců ve firmě, všech nebo vybraných týmů. Hledáme skryté rezervy, neviditelné "zlato" ve firmě pro připravované reorganizace a restrukturalizace za účelem zvýšení výkonů a zisků. Až 38% personálního talentu je nevyužito. Nehledejte jinde, když zlato máte ve firmě, jen ho nevidíte. My vám ho najdeme, změříme, doporučíme podle výsledků ideální "hard core" pro change mamangement včetně sociogramu.

Co vše se z testů dozvíte, co vše změříme? 

  + obchodní dovednosti

  + manažerské dovednosti

  + motivační dovednosti pro tým

  + systematičnost a organizační dovednosti

  + schopnost řešit krizové stavy 

  + emoční inteligence pro tvorbu, podporu a motivaci týmu

A jaký výsledek dostanete? Podívejte se na příklad přehledné hodnotící zprávy :