mULTILINGUAL TESTS ONLINE WORLDWIDE

  PRAGUE   -   DRESDEN   -   MADRID   -   CAPE TOWN    -   ZÜRICH
Jsme neziskový zapsaný spolek pro certifikaci kvalit a výkonnosti mezinárodními profesionálními autoritami. Používáme vlastní mezinárodně standardizované programy testování výkonnosti a osobnostních kvalit: PsychometryOnline, Psychometry4coach™ a Psychometry4sport™. Jsme vysoce kvalifikovaní v oblasti lidských zdrojů, psychologie náboru, sportovní psychometriky, psychologie pro kouče. Více než 30 let zkušeností na mezinárodním poli v jazykových mutacích pro 52 zemí.
                                                                     Ing. et Dr. Vit Svejdik, MBA, chairman, psychologist, project manager, quality guarantor for psychometric tests


VYBERTE SI naše služby:/psychometryonline

PsychometryOnline                                           

Komplexní psychometrika pro HR manažery při náboru pracovníků, online měření pracovní výkonnosti, komplexní bilance osobnosti, manažerských dispozic, testování rizikovosti držitele zbraní. Jazykové mutace pro 52 zemí. Možnost zakoupení franchise nebo country licence. Pasport prcovních dovedností nebo možnost manažerského certifikátu.   

/psychometry4coach

Psychometry4coach™                                                  

Talentová psychometrika pro komplexní měření a bilanci slabých a silných stránek klientů kouče, odhalení talentu testovaného, měření výkonnostních a produktivních dispozic, komunikačních předpokladů a mentálních vlastností získat, přesvědčit a udržet.  Mezinárodní certifikát.

/psychometry4sport

Psychometry4sport™                                                              

Komplexní psychometrika pro sportovce, měření sportovní výkonnosti na hřišti v komfortním i nekomfortním prostředí, bilance osobnostních dispozic, hodnocení mentálních dispozic pro rychlou obnovu sila a schopnost relaxace. Mezinárodní certifikát naměřených dispozic.