Psychometry4sport™ - sportovní modul - vícejazyčný komplexní online pro kouče, trenéry, cvičitele a manažery klubů, CEO, program pro testování psychických a výkonnostních dispozic sportovců v profesionálních sportech. Program byl vytvořen mezinárodním týmem neziskových organizací pod vedením odborného garanta s 31letou praxí psychologa s mezinárodní zkušeností, včetně zkušeností s testováním pracovníků řízení letového provozu. Při vývoji testování softwaru byly jako klíčové ukazatele použity mezinárodní standardizované testy s maximální validitou v následujícím poměru: 20 % dotazníkového charakteru, 60 % výkonnostních testů, 20 % sebeprojekčních grafických testů (u psychosonických testů DPT 30 % sebeprojekčních grafických testů + 10 % grafologických testů) . Validita: pro mezinárodní testy 98,73 %, pro pomocné dotazníkové testy 87,56 %. Spolehlivost: pro testové baterie a souhrnné výstupy 88,89 %. Spolehlivost je zajištěna vícefaktorovou agregací s průměrem 6-8 faktorů.

NEW

Psychometry4sport ™
 
Profesionální sportovní výkonnostní a oosbnostní psychometrie online s mezinárodním certifikátem. Velmi rychlý přístup k testovacímu softwaru s 8 testy - přístupový odkaz a kód na e-mail + odkaz na instruktážní video. Výstup z měření: certifikát 6-ti nejlepších prcovních dispozic, výsledky s profesionálním certifikátem do CV do 2 hodin, možnost verifikace pravosti certifikátu! Celkem 13 stran rozboru osobnosti a pracovních dispozic, silné a slabé stránky, predikce krizových situací, doporučení, techniky. 

Hlubinná psychometrika včetně podvědomých latencí s využitím autoprojekčních i grafologickcýh metod online. Online hloubkové testování s 11 testy, diahnostická zpráva offline. Zpracování je prováděno bez využití AI. Výstup je formou 14-ti stránkového komplexního rozboru osobnosti.Mezinárodní certifikát sportovní psychometrie sportovce v 5-ti jazykových mutacích

Přehled měřených veličin psychometriky + sportovní výkon

ukázka výstupní osobnostní diagnostické zprávy